Servis

Co umíme? 


Servisujeme kávové mlýnky a profesionální pákové kávovary všech značek od běžných údržbových úkonů přes komplexnější problémy až po celkový repas. 
Cena za úkony se liší dle časové náročnosti,  materiálové náročnosti a dle typu přístroje. 
Neprovádíme servis domácích automatických ani profesionálních automatických kávovarů.


Záruční servis

Na veškeré požité nebo repasované vybavení pořízené u nás poskytujeme záruku jeden rok od data zakoupení.
Do záručního servisu spadají vady jak na elektronické tak i mechanické části přístroje.
Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené zákazníkem.
Do záručního servisu nespadají běžné údržbové úkony typu - výměna mlecích kamenů, výměna těsnění hlavy na kávovaru, výměna sprch na hlavě kávovaru.

V případě uplatnění záruky zákazník nehradí žádné servisní úkony, práci technika ani náhradní díly. 
V případě, že servis není možno provést přímo u zákazníka a je nutné servisovaný přístroj opravit na dílně, bezplatně zapůjčíme zákazníkovi náhradní přístroj (pokud je to potřeba).
Ceník servisových položek najdete zde.

Vyhledávání